Politika privatnosti aplikacije ALFA ROMEO BIH

Aplikacija ALFA ROMEO BIH je vlasništvo kompanije Marketauto d.o.o. i ova kompanija je vlasnik i nosilac svih autorskih i drugih prava intelektualne svojine na ovoj aplikaciji. Za vrijeme korišćenja aplikacije ALFA ROMEO BIH primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni Bosne i Hercegovine. Marketauto d.o.o. zadržava pravo promjene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promjene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja u okviru ove aplikacije.

Takođe robni znak ALFA ROMEO je zaštićena intelektualna svojina proizvođača vozila ove robne marke, i ova aplikacija i/ili njeno korišćenje ne ograničavaju i ne umanjuju bilo koje pravo vlasnika ovog znaka. Marketauto d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku po zahtjevu vlasnika ovog znaka isključi, izmjeni ili ograniči upotrebu ovog znaka u ovoj aplikaciji bez bilo kakve obaveze ili odgovornosti prema korisnicima ove aplikacije.

Upotreba i zaštita podataka

Marketauto d.o.o. se trudi da se privatne i povjerljive informacije korisnika aplikacije čuvaju u diskreciji i garantuje da neće biti zloupotrebljavane od strane Marketauto d.o.o.. Prilikom korišćenja aplikacije ALFA ROMEO BIH, potrebno je osigurati potpunost, istinost i tačnost podataka koje dajete. Marketauto d.o.o. ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost podataka koje ste kao korisnik aplikacije dostavili, već je to isključivo Vaša odgovornost. Marketauto d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka korisnika. Ipak, Marketauto d.o.o. ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja aplikacije ALFA ROMEO BIH, doći do tih informacija, i u tom smislu ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema Vama ili bilo kom trećem licu.

Preuzimanjem i pristupom ovoj aplikaciji dajete svoju saglasnost da Vaši podaci koji mogu biti upotrebljeni prilikom instaliranja aplikacije (ime i prezime, email adresa) budu korišćeni u sklopu rada ove aplikacije, kao i da budu čuvani i obrađivani u poslovnim aktivnostima Marketauto d.o.o., a Vi ćete u svakom trenutku imati pravo da ovu saglasnost opozovete, sve u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Zaštita autorskih prava

Podaci u aplikaciji ALFA ROMEO BIH su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na aplikaciju ALFA ROMEO BIH uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju aplikaciji ALFA ROMEO BIH. Podaci se mogu koristiti samo na određen način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribucijom podataka, bez odobrenja kompanije Marketauto d.o.o. postupate protivno Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Sadržaj, tj. baza podataka aplikacije ALFA ROMEO BIH je vlasništvo kompanije Marketauto d.o.o. i ne smije se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Marketauto d.o.o..

Garancija

Kompanija Marketauto d.o.o. ne garantuje za ažurnost svih podataka budući da sadržaji sekcija LAger vozila i Novosti zavise od korisnikove internet konekcije.

Odgovornost i obaveze

Kompanija Marketauto d.o.o. se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

        korišćenja aplikacije ALFA ROMEO BIH
        korišćenja sajtova na koje vode linkovi iz aplikacije ALFA ROMEO BIH
        informacija u aplikaciji BIH
        upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova

Kompanija Marketauto d.o.o. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na sajtovima trećih lica.

Aplikacija ALFA ROMEO BIH može sadržati linkove prema drugim sajtovima, ali Marketauto d.o.o. ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se na taj način može doći pomoću aplikacije ALFA ROMEO BIH.

Aplikacija ALFA ROMEO BIH može biti povremeno nedostupna zbog različitih tehničkih poteškoća i iz bilo kojih razloga, i u takvom slučaju kompanija Marketauto d.o.o. ne preuzima bilo kakvu odgovornost.

Sadržaj ove aplikacije služi za povećanje informisanosti korisnika aplikacije i ovom aplikacijom, njenim korišćenjem ili na osnovu njenog sadržaja ne nastaje bilo koja obaveza za kompaniju Marketauto d.o.o.

Sudska nadležnost i primenjivo pravo

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizići iz korišćenja ove aplikacije i predmetnih materijala nadležan je sud u Laktašima.

Primenjivo je pravo Bosne i Hercegovine / Republike Srpske.

Marketauto d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja u aplikaciji ALFA ROMEO BIH bez prethodne najave i u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga i nije odgovaran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korišćenjem aplikacije ALFA ROMEO BIH korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja aplikacije ALFA ROMEO BIH i da ih u cjelosti prihvata.

Ova Pravila i uslovi, kao i sadržaj ove aplikacije podliježu autorskom pravu.

U Laktašima, januar 2018.

  • Najbolja ponuda vozila i usluga
  • Iskustvo i stručnost
  • Sve na jednom mjestu

Kontaktirajte nas

Svetosavska 221, Glamočani, 78252 Laktaši
Bosna i Hercegovina
Prodaja vozila: +387 (0)51 507 349, +387 (0)51 507 344
Servis: +387 (0)51 508 606
Homologacija: +387 (0)51 508 601
Tehnički pregled: +387 (0)51 508 600
Računovodstvo: +387 (0)51 507 337
Finansije: +387 (0)51 507 336
FAX: +387 (0)51 585 093
Email: info@fiat-auto.ba

Lokacija